माथाडी कामगारांचा दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० रोजी लाक्षणिक संप


माथाडी कामगारांचा दि.२६ फेब्रुवारी,२०२० रोजी लाक्षणिक संप

 

मुंबई - माथाडी कामगारांच्या महाराष्ट्र शासन व संबंधिताकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची सोडवणुक करण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी तमाम माथाडी कामगारांचा बुधवार, दि.२६ फेब्रुवारी, २०२० रोजी "लाक्षणिक संप" पुकारला असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माथाडी,ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे नेते सरचिटणीस व नामदार नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील,कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप,मा.मंत्री शशिकांत शिंदे यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे. माथाडी कामगारांच्या न्याय प्रश्नांची सोडवणुक करण्यासंबंधी अनेक निवेदने संबंधितांकडे सादर केली. परंतु प्रश्नांची सोडवणुक होत नसल्याने नाईलाजास्तव लाक्षणिक बंद पुकारणे भाग पडले असल्याचेही पत्रकात माथाडी नेत्यांनी म्हटले आहे.

 

माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे व पुनर्रचित सल्लागार समितीवर युनियनच्या अनुभवी कामगार नेत्यांची सदस्य म्हणून नेमणुक करणे,विविध माथाडी मंडळाच्या पुनर्रचना करणे व पुनर्रचित माथाडी मंडळावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात मंडळ सदस्यांच्या नेमणुका करणे, विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे, माथाडी मंडळात पुर्णवेळ चेअरमन/सेक्रेटरी यांच्या नेमणुका करणे,माथाडी अॅक्ट,1969 या अधिनियमांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या माथाडी मंडळामार्फत माथाडी कामगारांच्या वेतनात राष्ट्रीयकृत बैंक,सहकारी बँक व पतसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्याची कपात न करण्याबाबत कामगार विभागाने काढलेला दि.05/03/2019 चा शासन निर्णय मागे घेणे,कळंबोली स्टील मार्केटमध्ये विविध सुविधा उपलब्ध करुन देणे,फॅक्टरीमध्ये माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेची अंमलबजावणी होणे, विविध रेल्वे यात माथाडी कामगारांसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे,माथाडी कायदा व मंडळाच्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे,विविध माथाडी मंडळातील मे.एव्हीऑन सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजिस इंडिया या कंपनीच्या संगणक प्रणालीव्दारे देण्यात येणारी सेवा खंडीत केल्याबाबत निर्णय होणे, माथाडी हॉस्पीटलच्या कामाकाजाची चौकशी करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीच्या चौकशीचा अहवाल घेणे व हॉस्पीटलचे कामकाज सुरळीत करण्यास सहकार्य देणे,कोल्हापूर माथाडी मंडळातील कामगारांच्या प्रश्नांसंबंधी निर्णय होणे,गुलटेकडी मार्केट,पुणे येथिल कामगारांच्या प्रश्नांची सोडवणुक होणे,माथाडी कायद्यात पोलीस संरक्षणाची तरतुद करणे,गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना आळा घालण्यासाठी समिती गठीत करणे,नाशिक येथिल माथाडी बोर्डातील कामगारांच्या लेव्हीच्या प्रश्नाची सोडवणुक होते, बाजार समितीच्या अनुज्ञाप्तीधारक मापाडी/तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या कार्यालयीन सेवेत घेणे, वडाळा येथिल माथाडी कामगारांची घरकुलातील अडचणी दूर करणे,नवीमुंबई परिसरात सिडकोमार्फत माथाडी कामगारांना घरे मिळणे, आदी प्रश्न महाराष्ट्र शासन व संबंधिताकडे प्रलंबित आहेत.

 

माथाडी कामगारांच्या न्याय प्रश्नांची शासन व संबंधितांनी तातडीने सोडवणुक करावी, अन्यथा पुढील आंदोलनात्मक भुमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही माथाडी कामगार नेत्यांनी पत्रकातुन दिला आहे.