कोरोनाची जगातील पहिली मराठी भाषेत मुलाखत मलाच जगात राहायचे नाही असे का म्हणतोय कोरोना... प्रतिबंध करण्यासाठी मार्ग काढा... कोरोनाची प्रतिक्रिया


कोरोनाची जगातील पहिली मराठी भाषेत मुलाखत
मलाच जगात राहायचे नाही असे का म्हणतोय कोरोना... प्रतिबंध करण्यासाठी मार्ग काढा... कोरोनाची प्रतिक्रिया


जगातील 170 देशात धुमाकूळ घालणाऱ्या व लाखो लोकांचा जीव घेणाऱ्या कोरोनाला भेटून त्याची मुलाखत घेण्याचा योग आला. काय म्हणतोय कोरोना ? पृथ्वीतलावर कसा आला ? कधी जाणार इथून ? जगात काय करतोय ? याबाबत त्याच्याशी केलेली काल्पनिक बातचीत..... गोरख तावरे - 9326711721


प्रश्न : कोरोना प्रथमता तुला नमस्कार करावा की न करावा असा प्रश्नच पडला आहे ?
कोरोना : मला नमस्कार केला किंवा नाही केला तरी, मला फारसा फरक पडणार नाही. माझे स्वागत करावे, असे मी कोणतेही काम केलेले नाही. त्यामुळे तुमच्याकडून नमस्काराची अपेक्षाच नाही.


प्रश्न : अख्या जगाला तू असा का त्रास देत आहेस ?
कोरोना : मीहून कुणालाही त्रास देत नाही. मात्र मी बाधित केलेल्या रुग्णाच्या संपर्कात आल्यानंतर मी दुसऱ्याच्या शरीरात प्रवेश करतो, यात माझा काहीच दोष नाही.


प्रश्न : तु मुळात आलासच कशासाठी ?
कोरोना : माझे येण्याचे कोणतेही सुखकारक कारण नाही. कारण मनुष्याने त्याच्यासाठी निर्माण केलेल्या जीवनसत्वयुक्त अन्न सोडून इतर मुक्या प्राण्यांना निर्दयपणे मारून खाल्ल्यानंतर त्यातून माझी निर्मिती झाली आहे. मनुष्याने जर असे कृत्य केले नसते तर मुळात माझा जन्मच झाला नसता.


प्रश्न : मग तुझ्या जन्माला अर्थ नसताना असा जगभरात धुमाळ का घालतो आहेस ?
कोरोना : मलाही अनेकांचा त्रास देण्यात कोणताही आनंद वाटत नाही. मात्र मी मनुष्याच्या शरीरात प्रवेश केल्यावर त्यांची असणारी प्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे माझा प्रभाव वाढतो त्याला माझा काही दोष नाही ?


प्रश्न : मग दोष कोणाचा ?
कोरोना : तुम्हा सर्वांचा, सकस, चांगले, पौष्टिक अन्न खावा... तंदुरुस्त रहा.. दररोज व्यायाम करा.. प्रतिकार शक्ती वाढवा..म्हणजे माझा प्रभाव तुमच्यावर होणार नाही अथवा माझ्यामुळे तुम्ही "कोरोना वायरस बाधित" होणार नाही.


प्रश्न : तुझ्या येण्यामुळे जगभरातील 170 देश लॉकडाऊन झाले आहेत, ही तुला भूषणावह बाब वाटते काय ?
कोरोना : मला ही अतिशय दुःख होतंय. कारण जगभरातील इतके देश एका वेळेला लॉकडाऊन होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.जगभरातील वैज्ञानिकांनी मला प्रतिबंध करण्यासाठी लवकरात लवकर औषध शोधावे आणि या पृथ्वीतलावरून मला मुक्त करावे, माझा समूळ नायनाट करावा, असे मलाही वाटते आहे. मात्र जगभरातील वैज्ञानिकांना अदयाप मला खतम करण्याचा मार्ग सापडला नाही, हे माझे दुर्दैव आहे. मी मानवजातीला संपवण्यासाठी आलो असलो तरी, मानवाने आपल्या बुद्धी कौशल्याने मला संपवावे, असे मी आवाहन करीत आहे.


प्रश्न : वरील प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असा आहे ?
कोरोना : बरोबर.. माझा जन्म व प्रवेश तर झाला आहे. मला संपवणे इतकेच तुमच्या हाती आहे. हो आणि जगभरातील प्रत्येक देशातील प्रमुखांनी लॉकडाऊन करून लोकांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन केले आहे. याला जर प्रतिसाद दिला तर माझे वाढण्याचे प्रमाण कमी होईल. याचा सर्वांनी विचार केला पाहिजे. उगाच मलाच दोष देण्यात काही अर्थ नाही. तुम्ही तुमची खबरदारी घेतली तर मी कुणाच्या घरात प्रवेश करीत नाही.


प्रश्न : आमच्या स्वातंत्र्यावर तू गदा आणतोयस ?
कोरोना : स्वातंत्र्याचा किती अतिरेक करावा. याचे तुम्हाला भानच राहिले नाही. ऊठसूट हव्यास, मत्सर, द्वेष सर्वकाही मलाच. याचाच विचार करत आहात ना तुम्ही. कधी समाजाचा, देशाचा, राज्याचा विचार केला आहे का ? स्वतःच्या फायद्याचा तेवढा विचार करता आणि अपयशाला धनी दुसरा ठरविता. मग यावर मीच नियंत्रण ठेवतोय आणि यशस्वी ही होतोय, म्हटल्यानंतर स्वातंत्र्याचा गळा का काढताय ? उलट कोरोनानेच असा उलटा प्रश्न केला.


प्रश्न : लाखो नागरिकांचा जीव घेऊन तुला आनंद होतो काय ?
कोरोना : नागरिकांचा जीव घेऊन कसा आनंद वाटेल ? वास्तविक याचे मलाही दुःख आहे. मात्र पृथ्वीतलावर प्रवेश केल्यानंतर माझ्या हातात काहीच राहिले नाही. यामुळे मी प्रत्येकाच्या शरीरात प्रवेश करतो, हे तुम्हीच रोखू शकता. मला आपल्या शरीरात प्रवेश करण्यापासून.


प्रश्न : कोरोना तू निर्दयी आहेस, तुला माणुसकी नाही, लहान-मोठे वयोवृद्ध असा तू भेदभाव करीत नाहीस ?
कोरोना : होय मी निर्दयी आहे, हे मला मान्य आहे. माझ्यात माणुसकी तर बिलकुलच नाही. मी लहान-मोठे वयोवृद्ध असा भेदभाव करणार नाही.इतकेच काय तर जात, धर्म, पंथ असा कोणताही मी भेदभाव करीत नाही. म्हणून मी पुन्हा तुला सांगतोय, माझ्या हातात काही राहिले नाही. लोकांनीच आता स्वतःची दक्षता घ्यावी, घराबाहेर पडू नये, माझा प्रादुर्भाव होणार नाही यासाठी सरकार व तज्ञांकडून मिळणार्‍या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. आत्ता तरी मी एवढेच सांगू शकतो.


प्रश्न : तुला बरेच उलटेसुलटे प्रश्न करावयाचे आहेत. मात्र ते जाऊ दे ! फक्त कोरोना तू एवढेच सांग की, तू पृथ्वीतलावरून केव्हा जाणार आहेस ?
कोरोना : मी पृथ्वीतलावर केव्हा येणार याची पूर्वसूचना दिलेली नव्हती. यामुळे मी केव्हा जाणार हे सांगता येत नाही. मलाही दुःखदायक परिस्थिती बघायची नाही. निरपराधांचे जीव घ्यायचे नाहीत. माझा धसक्का इतका मोठा प्रमाणात जगभरात घेतील असे मलाही वाटले नाही. ज्याच्या येण्याने आनंद व स्वागत होत नाही, त्याच्या जीवनाला काही अर्थ नाही हेही मला समजते. केवळ माझे कोरोना नाव घेतले तर अनेक जण गर्भगळीत होतात. मी येऊ नये यासाठी दक्षता घेतात. माझ्या जन्माचा व पृथ्वीतलावर येण्याला काही अर्थ राहिला नाही. अखिल मानवजातीला व पृथ्वीतलावरील प्रत्येकांना मी नकोच आहे.अखेर मीच जगभरातील विद्वानांना, संशोधकांना, तज्ञांना विनंती करतो की, मला प्रतिबंध करण्यासाठी लवकरात लवकर औषध शोधावे. जोपर्यंत मला हटविण्यासाठी आणि संपविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होत नाहीत. तोपर्यंत प्रत्येकाने आपली स्वतःची व कुटुंबाचे काळजी घ्यावी, घराबाहेर पडू नये, मला रोखण्यासाठी जगभरातील देशांनी व भारतातील प्रत्येक राज्याने विशेषता महाराष्ट्रातील मराठी माणसासाठी उपाय योजना केल्या आहेत. त्याचे पालन करावे. एवढेच मी सांगू शकतो.


प्रश्न : हे मात्र अती होतय, मरणयातना देतोय आणि चांगल्या सूचनाही करतोयस ?
कोरोना : मी एक व्हायरस आहे. मला मन, भावना, संवेदना अशा काही नाहीत. मुळात माझा जन्मच कशासाठी ? का झाला ? हा प्रश्नच आहे. लोकांना मरणयातना देताना मला आनंद होत नाही. हे मला सांगताही येत नाही. इतरांना दुःखी करून वेदना देणे हे माझ्या जन्माचे कारण असावे.जगभरातल्या व विशेषता महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाच्या प्रामाणिकपणाबद्दल चांगल्या सूचना कराव्याशा वाटतात ते मी करतोय. यात गैर वाटण्यासारखे काहीच नाही. किमान मला प्रतिबंध करण्याच्या सूचनांचे तरी गांभीर्याने विचार करावा.


प्रश्न ओके मात्र, मी तुला धन्यवाद देणार नाही.
कोरोना : मला तशी अपेक्षाही नाही. मात्र जगभरात मी धुमाकूळ घालत असताना तुझ्यासारखा सजग पत्रकार गोरख तावरे भेटला आणि मलाही बोलता आले. शेवटची एकच अपेक्षा व्यक्त करतो, खरेच मला या पृथ्वीतलावरून हाकलून लावा.माझा समूळ नायनाट करा. आणि कोरोना नामक शापित जीवनातून मुक्त करा. माझा शेवट होवू दे. कोरोना नावाचा कुणी दृष्ट पृथ्वीवर आला होता. त्यांने संपूर्ण मानव जातीला हादरवून सोडले. अनेकांचे जीव घेतले. असा शिव्यासाप दिला तरी हरकत नाही. जातो आता मी. घराबाहेर येऊन कोणी रस्त्यावर मुक्त संचार करत असेल तर त्याला कोरोना व्हायरस बाधित करण्याचे माझे काम आहे. ते आता करतो.


प्रश्न : म्हणजे तु तुझे काम करीतच राहणार ?
कोरोना : ते माझे कर्तव्य आहे. ते मला करावेच लागेल. उगाच जादा प्रश्नांची सरबत्ती नको. "कोरोना व्हायरस बाधित" असा मला लागलेला कलंक पुसण्यासाठी जेवढ्या लवकर जे चांगले करता येईल तेवढे करावे. यापेक्षा जादा काही मी सांगू शकत नाही. मात्र तोपर्यंत मी माझे काम चालूच ठेवणार आहे.


(कोरोनाबाबत काल्पनिक प्रश्न उत्तरे केलेले आहेत. कृपया सदरची मुलाखत फॉरवर्ड अथवा कॉपी-पेस्ट करताना मूळ मुलाखतकार गोरख तावरे - 9326711721 यांचे नाव तसेच ठेवावे यात बदल करू नये. )


 


Popular posts
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी कोणाला नको आहेत ! मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना हटविण्याचा प्रयत्न सुरू
Image
सुट्टीत होणार शिक्षकांचे अधिवेशन
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या सुरक्षेचे काय ? पत्रकारांची काळजी कोण घेणार ? पत्रकारीतेचा "घेतला वसा" म्हणून काम करणे योग्य नाही
Image