रेशन धान्याचे निर्णय व दर...कोरोनाच्या संकटात कोणीही उपाशी राहणार नाही

 


रेशन धान्याचे निर्णय व दर...कोरोनाच्या संकटात कोणीही उपाशी राहणार नाही

महिनायोजनेचे नावधान्य


(किलोमध्ये)दर रक्कम रुपये (प्रति किलो)प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मोफत तांदूळ


(प्रति व्यक्ती)गहूतांदूळगहूतांदूळएप्रिल 2020अंत्योदय कार्ड (प्रति कार्ड)23 किलो12 किलो2 रुपये3 रुपये5 किलो तांदूळ मोफतप्राधान्य गटातील कार्ड (प्रति व्यक्ती)3 किलो2 किलो2 रुपये3 रुपये5 किलो तांदूळ मोफतमे 2020जून 2020अंत्योदय कार्ड (प्रति कार्ड)25 किलो10 किलो2 रुपये3 रुपये5 किलो तांदूळ मोफतप्राधान्य गटातील कार्ड (प्रति व्यक्ती)3 किलो2 किलो2 रुपये3 रुपये5 किलो तांदूळ मोफतकेशरी कार्ड धारकांसाठी (प्रति व्यक्ती)3 किलो2 किलो8 रुपये12 रुपये  


रेशन धान्याबाबत माहिती घेण्यासाठी व तक्रार नोंदवण्यासाठी हेल्पलाईन सुविधा क्रमांक 1077. सकाळी 9 ते रात्री 9 वा.पर्यंत