सातारा जिल्ह्यात नव्या अटी व शर्तीवर ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्या चालू ठेवण्यासाठी परवानगी

सातारा जिल्ह्यात नव्या अटी व शर्तीवर ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्या चालू ठेवण्यासाठी परवानगी


 सातारा :   साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमालीमधील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शेखर सिंह, अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी सातारा यांनी जिल्हयात अत्यावश्यक सेवा विचारात घेऊन व Directorate of Industries Mumbai. चे परिपत्रक क्र.DI/corona-19/2020/B-6343 Dated 20/04/2020 अन्वये यापूर्वी औद्योगिक तसेच खाजगी क्षेत्रामधील कारखाने कंपन्या, चालू करण्याबाबत यापूर्वी पारित केलेले आदेश वैध राहतील. तसेच  सातारा जिल्हयातील ग्रामीण क्षेत्रामधील सर्व कंपन्या, (ओगलेवाडी ता.कराड परिसर, तसेच नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातील वगळून) इत्यादींना चालू ठेवण्यासाठी खालील अटी व शर्तीवर नव्याने परवानगी देणेत येत आहे.


 (      महाराष्ट्र शासन, अधिसूचना क्र.DMU/2020 /CR.92/DisM-I, Dated 17 th April 2020 नुसार The relaxation refered in para 15 Clause can be availed by the industrial unit by way of informing Pintimating to the government on the website http://pemission.mideindia.org/ and by submitting a self-certification regarding the observation of condition through this website. )या  ठिकाणी para 15 Clause मध्ये नमूद केलेल्या सर्व कंपन्यांनी   त्यांचेबाबत योग्य व कायदेशीर माहिती भरणे आवश्यक आहे.


         विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात करणारे उदयोग, औद्योगिक वसाहती, औद्योगिक संस्था, उत्पादन उद्योग किंवा इतर औद्योगिक आस्थापना यांनी आपल्या कामगारांची कंपनीच्या आवारातच राहण्याची, खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करावी.


         ज्या उद्योग घटकांनी (http://permission.midcindia.org/ ) पोर्टल वरुन माहिती भरली असेल व त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूकीसाठी वाहनांच्या परवानगीसाठी अर्ज केला असेल, अशा उद्योग घटकांनी वाहन व त्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा एक गट (उदा. बस क्रमांक MIL-11- 1234 व त्याच बसमध्ये प्रवास करणारे 10 कर्मचारी यांचा) तयार करावा. अशा गटांची यादी, पोर्टलवरुन जनरेट झालेले Self declaration व पोर्टलवरील मंजूर केलेल्या Vehicle Pass त्या क्षेत्रातील प्रांताधिकारी यांचेकडे जमा करावी. व त्याची पोहच घेतल्यानंतर प्रत्येक वाहनावर अशा गटांची माहिती दर्शनी भागावर लावावी. तद्नंतरच कर्मचाऱ्यांची ने-आण (वाहतूक) करावी. उद्योग  घटकांनी आदेशाप्रमाणे जे गट तयार केलेले आहेत त्या गटानुसारच कर्मचारी प्रवास करतील अशी व्यवस्था करावी. इतर कोणत्याही गटातील कर्मचारी दुसऱ्या गटात प्रवास करणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. तसेच वाहनाचा वापर करतांना प्रत्येक बाकडयावर एकच व्यक्ती बसविता येईल. अशा कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासाची नोंदवही ठेवावी ज्यामध्ये प्रवास केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नाव, वाहनात चढण्याची वेळ, चढण्याचे ठिकाण, उतरण्याची वेळ, उतरण्याचे ठिकाण नमूद केलेले असावे, या नोंदवहीमध्ये फक्त वाहनाच्या वाहकाने वरील माहिती नोंदवावी.


        शिप्ट चालू होते वेळेस व संपताना, लघु व दिर्घ सूट्टीच्या वेळेस कामगारांना एकाच वेळेस सोडू नये. त्यासाठी सोशल डिस्टन्सींगचा वापर करुन या सर्व कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी व वावरण्यासाठी वेळ द्यावी.


         शहरी भागातून ग्रामीण भागात कोणतीही वाहतूक करता येणार नाही किंवा शहरी भागातून ग्रामीण भागात कोणताही कामगार,कर्मचारी जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. (उदा.सातारा शहरातून सातारा MIDC)


         कंपनीने महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना दि.17/04/2020 मधील परिशिष्ट 1 व 2 मध्ये नमूद केलेल्या मानक कार्यप्रणाली नुसार अटी व शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक आहे.


        या उद्योगांना मंजूरी आजमितीस सातारा जिल्हयातील रहिवास असलेल्या अधिकारी,कर्मचारी,कामगार यांच्यासाठी असून, नव्याने परजिल्हयातील अधिकारी,कर्मचारी,कामगार कामावर येणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीची राहील.


        या वेबसाईटवर भरलेली माहिती हि चूकीची किंवा दिशाभूल करणारी आढळल्यास तसेच संबंधित कंपनीने वरीलप्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास फौजदारी गुन्ह्यास पात्र राहील याबाबत या आदेशाने कंपनीच्या व्यवस्थापनाला व कार्यकारी संचालकाला जबाबदार धरण्यात येईल. '


        या आदेशाचे उल्लंघन अथवा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर आपत्ती व्यवस्था


 


Popular posts
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
सातारा जिल्ह्यात 21 रुग्णांची नोंद.... एकूण रुग्णांची संख्या 113
राज्य शासनामार्फत पत्रकारांसाठी गृह योजना राबवून घरे उपलब्ध करून द्यावीत : जेष्ठ पत्रकार आप्पासाहेब पाटील
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वर्धन अग्रोने ऊस बिल त्वरित द्यावीत अन्यथा आंदोलन... सचिन नलवडे यांचा इशारा
Image