रुग्णांवर प्राथमिक उपचार करा; कोव्हिड 19 ची लक्षणे दिसल्यास प्रशासनाला कळवा : खाजगी डॉक्टरांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन


रुग्णांवर प्राथमिक उपचार करा; कोव्हिड 19 ची लक्षणे दिसल्यास प्रशासनाला कळवा : खाजगी डॉक्टरांना जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन


 सातारा : सध्या कोरोना विषाणू संसर्ग बाधित मोठ्या प्रमाणावर आढळून येत आहेत. कोरोना विषाणूमधील लक्षणाच्या अनुषंगाने एखादा रुग्ण खाजगी दवाखान्यात उपचाराचासाठी दाखल झाला तर साथरोग प्रतिबंध कायद्यामधील तरतूदीनुसार अशा रुग्णांवर प्राथमिक उपचार करणे खाजगी रुग्णालयांच्या डॉक्टरांना बंधनकारक आहे.


तसेच उपचाराकरीता दाखल होणाऱ्या रुग्णांमधील एखाद्या रुग्णामध्ये कोरडा खोकला, ताप, घसा दुखणे, श्वसनाचा त्रास सर्दी इ. कोरोना विषाणूची लक्षणे दिसल्यास त्या रुग्णाबाबतची सविस्तर माहिती संबंधित तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी तसेच प्राथमिक आरोगय केंद्रातील अधिकारी यांना तात्काळ लेखी स्वरुपात देणे आपणावर बंधनकारक राहील. या सुचनांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित खाजगी डॉक्टरांविरुध्द साथरोग प्रतिबंधक कायद्यानुसार व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदीनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.