दिनांक 23.4.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी*

 


दिनांक 23.4.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी*














































































































 1.



क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय , सातारा



524



2.



कृष्णा हॉस्पीटल, कराड-



351



3.



एकूण दाखल -



875


 

*प्रवासी-140, निकट सहवासीत 556, श्वसन संस्थेचा तीव्र जंतू संसर्ग-179 = एकूण 875*



4.



14 दिवसानंतर कोरोना नमुने घेतलेले-



12



5.



कोरोना नमुने घेतलेले एकूण-



887



6



कोरोना बाधित अहवाल -



21



7.



कोरोना अबाधित अहवाल -



772



8.



अहवाल प्रलंबित -



77



9.



डिस्चार्ज दिलेले-



775



10.



मृत्यू



2



11.



सद्यस्थितीत दाखल-



98



12.



आलेली प्रवाशी संख्या (दिनांक 22.4.2020) -



1173



13.



होम क्वारान्टीनमध्ये असलेल्या व्यक्ती -



1173



14.



होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण झालेल्या व्यक्ती -



741



15.



होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण न झालेल्या व्यक्ती –



432



16.



संस्थेमध्ये अलगीकरण केलेले-



197



17.



आज दाखल



9



18.



यापैकी डिस्जार्ज केलेले-



110



19



यापैकी शासकीय रुग्णालय जनरल वार्डात-



10



20.



अद्याप दाखल -



77