दिनांक 29.4.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी

 


दिनांक 29.4.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी


 1. क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय , सातारा 1055
2. कृष्णा हॉस्पीटल, कराड- 492
3. एकूण दाखल - 1547
 *प्रवासी-225, निकट सहवासीत-896, श्वसन संस्थेचा तीव्र जंतू संसर्ग-232,आरोग्य सेवक-172, ANC/CZ-22 एकूण= 1547  *
4. अनिर्णित नमुने- 7
5. 14 दिवसानंतर कोरोना नमुने घेतलेले- 17
6  एकूण घेतलेले नमुने 24
7. कोरोना बाधित अहवाल - 43
8. कोरोना अबाधित अहवाल - 1150
9. अहवाल प्रलंबित - 353
10. डिस्चार्ज दिलेले- 1158
11. मृत्यू 2
12. सद्यस्थितीत दाखल- 385
13. आलेली प्रवाशी संख्या (दिनांक 28.4.2020) - 1624
14. होम क्वारान्टीनमध्ये असलेल्या व्यक्ती - 1624
15. होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण झालेल्या व्यक्ती - 771
16. होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण न झालेल्या व्यक्ती – 853
17. संस्थेमध्ये अलगीकरण केलेले- 230
18. आज दाखल 0
19 यापैकी डिस्जार्ज केलेले- 171
20. यापैकी शासकीय रुग्णालय जनरल वार्डात- 0
21. अद्याप दाखल - 59