अत्यावश्यक बाबी चालू ठेवण्याच्या सुधारीत वेळांचे नियोजन

 


अत्यावश्यक बाबी चालू ठेवण्याच्या सुधारीत वेळांचे नियोजनसातारा - कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सातारा जिल्ह्यात कडक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्ह्यतील  अत्यावश्यक सेवेची चालू असणारी सर्व दुकाने ठरविक वेळेत सुरु राहतील, असे  आदेश जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दिले आहेत. या अत्यावश्यक अत्यावश्यक बाबी चालू ठेवण्याच्या वेळा खालीलप्रमाणे आहेत.


1.किराणा, धान्य दुकाने,मिलीट्री कॅन्टीन, डिमार्ट व दुधसकाळी 8 ते 11 व सायं 7 ते 9


 2.भाजीपाला दुकानसकाळी 8 ते 11


 3.घरपोच भाजीपाला व किराणा मालदिवसभर


 4.औषधे दुकानेसकाळी 8 ते 11 व सायं 7 ते 9


 5.हॉस्पीटलमधील औषधे दुकानेसकाळी 8 ते 11 व सायं 7 ते 9 व हॉस्पीटलमधील पेशंटसाठी कायस्वरुपी खुले


 6.पेट्रोल व डिझेल पंपसकाळी 8 ते 11 व सायं 7 ते 9, ॲम्ब्युलन्ससाठी कायमस्वरुपी खुले


 7.कृषी सेवा केंद्रे, बियाणे खते, किटकनाशके यांची दुकानेसकाळी 8 ते 11 व सायं 7 ते 9


 8.राष्ट्रीयीकृत व्यावसायिक बँकासकाळी 8 ते 11 सर्व नागरिकांसाठी. (सकाळी 11 ते सायं 4 पर्यंत फक्त बँक कर्मचा-यांसाठी आवश्यकतेनुसार बँकींग कामकाजासाठी)


 9.ग्रामीण, नागरी भागातील खासगी राष्ट्रीयीकृत बँका, विविध कार्यकारी सोसायट्या, विविध पतसंस्था10.एलपीजी गॅस पुरवठादिवसभर


 11.स्वस्त धान्य दुकानेसकाळी 8 ते 11 व सायं 7 ते 9


 12.अत्यावश्यक सेवेच्या इतर सर्व आस्थापनासकाळी 8 ते 11


 13.प्रसार माध्यमांची अधिकृत कार्यालयेदिवसभर


 14.पेपर विक्री व्यवसाय दुकानेसकाळी 11 पर्यंत.


 15.ग्रामीण व नागरी भागातील सर्व पोष्ट कार्यालये, एमएसईबी, दुरसंचार विभाग सुट्टीचे दिवस वगळतादिवसभरासाठी चालू राहतील.16.कृषि अवजारे, ट्रॅक्टर स्पे्र पंप, कृषिविषयक स्पेअरपार्ट व दुरुस्ती केंद्रेसकाळी 8 ते 11 (वर नमुद कालावधीत शेतकरी /ग्राहक मागणी करेल तेवढ्यापुरतेच दुकान चालू करतील)


 17.खासगी हॉस्पीटल/ खासगी डॉक्टर सेवादिवसभर