सोशल डिस्टन्स व संचारबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या व मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या 76 लोकांवर कराड पोलीसांकडून कारवाई... नावांसह पहा यादी


सोशल डिस्टन्स व संचारबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्या व मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या 76 लोकांवर कराड पोलीसांकडून कारवाई... नावांसह पहा यादी


कराड - संपुर्ण भारतभर व महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या कोरोणा विषाणू संसर्ग रोखण्याकरीता संचारबंदी आदेश लागू असून लॉकडाऊन आदेश जारी आहेत. सदर अनुषंगाने संसर्ग रोखण्याकरीता पोलीस दल महत्वाची सेवा बजावत आहे. दि.06/04/2020 रोजी कराड शहर पोलीस ठाणे हद्दीत, वाखाण रोड, शिवाजी स्टेडियम रोड, मुख्य रस्ता, सर्व पेठेतील गल्ली बोळ रोड, विद्यानगर, ओगलेवाडी, बनवडी,आगाशिवनगर, मलकापूर, कार्वेनाका असे संपुर्ण शहरात वेगवेगळी पथके तयार करून हद्दीत मॉर्निंग गस्त करत असताना पहाटे मॉर्निंग वॉक करणारे 76 इसमांचेवर पोलीसांचेकडून कारवाई करणेत आलेली आहे. 


मा.जिल्हाधिकारी सो सातारा यांचेकडील आदेश क्रमांक जा.क्र.डी.सी./एम.जी./02/एस.आर./22/ 2020 दिनांक 31/03/2020 रोजीचे आदेशानुसार संपुर्ण सातारा जिल्ह्यांत दिनांक 01/04/2020ते दिनांक 14/04/2020 या कालावधित सी.आर.पी.सी. 144 कलम लागू करुन संचारबंदी व जमावबंदी आदेश लागू गेलेले आहेत.नमुदचे आदेश हे संचारबंदीचे असून कोवीड -19 कोरोनो विषाणू संसर्ग रोखण्याकरीता आदेशीत केलेले आहेत. काही लोक संचारबंदी आदेश लागू आहेत यांची जाणीव असताना सुध्दा सोशल डिस्टन्सचे उल्लघंन करुन फिरत असल्याचे मिळून आलेले आहेत. 


असे एकुण 76 लोकांचे विरुध्द भा.द.वि.स.कलम 188 सह कोविड 19 उपाय योजना 2020 चे कलम 11 प्रमाणे सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 चे कलम -51(ए) प्रमाणे अपराध केल्याचा सरकातर्फे खटला तक्रार मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो यांच्या कोर्टात सादर केला असता आजरोजी महावीर जयंतीची मा. कोर्टास सुट्टी असलेने त्याची सुनावणी उदयीक दि.07/04/2020 रोजी सकाळी 11.00 वा. ठेवलेली आहे. तसेच खालील संचार बंदीचे उल्लंघण करणाऱ्या लोकांना उदयीक दिनांक 07/04/2020 रोजी सकाळी 10.30 वा. मा.कोर्टात हजर राहण्याची समज दिलेली आहे. 


सदर मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या इसमांची नावे खालील प्रमाणे 
1. चैतन्य प्रदिप पाटणकर वय-24वर्षे रा.185,सोमवार पेठ,कराड 
2. दिग्विजय प्रदिप पाटणकर वय-27वर्षे रा.185,सोमवार पेठ,कराड 
3. अजयकुमार राजाराम मालगावकर वय-57वर्षे रा.रुक्मिनीपार्क कराड 
4. रमेश आकाराम चव्हाण वय-60वर्षे रा.मंगळवार पेठ,कराड 
5. विष्णू रामचंद्र शिंदे वय-58वर्षे रा.बुधवार पेठ,कराड 
6. रमजान मदार पखाले वय-52वर्षे रा.भोई गल्ली कराड 
7. शरद आण्णासो चव्हाण वय-55वर्षे रा.कार्वेनाका कराड 
8. अरुण शंकर पवार वय-54वर्षे रा.मंगळवार पेठ, कराड 
9. सुनिल ज्ञानदेव पाटील वय-50वर्षे रा. रुक्मिनीनगर ,कराड 
10. राजेंद्र रामदास सपकाळ वय-48वर्षे रा. रुक्मिनीनगर कराड 
11.  शांतीलाल बाबूलाल ओसवाल वय-69वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
12. दयालाल बहुतमल भंडारी वय-56वर्षे रा. बुधवार पेठ,कराड 
13.  हारुण जाफर मुल्ला वय-65वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
14. आक्रम हुमायन तांबोळी वय-36वर्षे रा.मंगळवार पेठ,कराड 
15. अमन असिफ बागवान वय-19वर्षे रा.मंगळवारपेठ,कराड 
16. संतोष लक्ष्मण यादव वय-47वर्षे रा.रुक्मिनीनगर,कराड 
17. मंथन संतोष यादव वय-22वर्षे रा. रुक्मिनीनगर,कराड
18. साहेबलाल अल्लीशेख वय-60वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
19. बापू जयपाल चांदणे वय-44वर्षे रा.बुधवार पेठ,कराड 
20. किर्तीकुमार रमणिकलाल सोनी वय-50 वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
21. प्रभुदास प्रेमजी पटेल वय-54वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
22. स्वप्निल शांताराम चव्हाण वय-37वर्षे रा. बुधवार पेठ,कराड 
23. कृष्णा रघुनाथ रासमकर वय-62वर्षे रा.विद्यानगर,कराड
24. तुकाराम शंकर कदम वय-65वर्षे रा. विद्यानगर कराड, 
25. विवेक विठ्ठल खांडके वय-31वर्षे रा.गजानान हौसी.सोसा.सैदापूर ,कराड 
26. चंद्रकांत धनसिंग चव्हाण वय-45वर्षे रा.गजानन हौसि.सोसा.कराड
27. सागर सोपान अवधूत वय-39वर्षे रा.सैदापूर ता.कराड 
28. प्रभाकर विष्णूपंत राव वय-65वर्षे रा.गजानन हौसिंग सोसा.कराड 
29. विपूल पांडूरंग पाटील वय-24वर्षे रा.गजानन हौसिंग सोसायटी,सैदापूर कराड 
30. तेजस काशिनाथ राठोड वय-44वर्षे रा.विद्यानगर,कराड 
31. प्रदिप शंकरराव पाटील वय-52वर्षे रा.विद्यानगर ,कराड 
32. शामराव गणपती कांबळे वय-58वर्षे रा.विद्यानगर,कराड 
33. संजय जगन्नाथ साठे वय-54वर्षे रा.विद्यानगर कराड , 
34. गणेश विठ्ठल खांडके वय-32वर्षे रा.सदाशिव कॉलनी ओगलेवाडी 
35. अमृत दत्तात्रय पाटील वय-56वर्षे रा.मंळवार पेठ,कराड 
36. रागेश आण्णा पवार वय-54वर्षे रा.ओगलेवाडी ता.कराड
37. गणेश दिनकर बामणे वय-45वर्षे रा.गुरुवार पेठ,कराड 
38. बिरु लालासो कोळी वय-22वर्षे रा.ओगलेवाडी ता.कराड
39. अवधूत आनंदा शिवणीकर वय-19वर्षे रा.ओगलेवाडी
40. शौकत दादासो सुतार वय-37वर्षे रा.बनवडी कॉलनी,कराड 
41. जयसिंग पांडूरंग एटम वय-45वर्षे रा.बनवडी कॉलनी,बनवडी ता.कराड
42. विठ्ठल प्रभू चंदनशिवे वय-40वर्षे रा.पार्ले ता.कराड 
43. दिग्विजय बाळासो सुतार वय-30वर्षे रा.बनवडी कॉलनी,कराड 
44. लक्ष्मण धोंडीराम देशमुख वय-38वर्षे रा.मुखबधीर शाळेजवळ गजानन हौसिंग सोसायटी कराड , 
45. राकेश लालचंद शहा वय-40वर्षे रा.सह्याद्री हौसि.सोसायटी कराड 
46. सुभाष धोंडीराम पालसांडे वय-61वर्षे रा.ओगलेवाडी ता.कराड 
47. विजय कुमार विश्वनाथ शेवडे वय-59वर्षे रा.एस.जी.एम.कॉलेज समोर विद्यानगर,
48.  विवेक जगन्नाथ कुंभार वय-50वर्षे रा.गजानन हौसिं.सोसा.कराड 
49. सुभाष बाजीराव पवार वय-55वर्षे रा.बनवडी कॉलनी ,कराड
50. निवृत्ती गणपती कुंभार वय-53वर्षे रा.चैतन्य कॉलनी बनवडी 
51. संजय संपत थोरात वय-50वर्षे रा. राजसारथी कॉलनी बनवडी 
52. तेजपाल कांतिलाला भंडारी वय-48वर्षे रा.वाखान रोड कराड 
53. रामदास आनंदा गायकवाड वय-32वर्षे रा. बाराडबरी कराड 
54. जयवंत जालिंदर पवार वय-37वर्षे रा.गजानन हौसिंग सासायटी कराड 
55. अक्षयकुमार राजाराम माळी वय-25वर्षे रा. बनवडी ता.कराड
56. महिबुब इसाक शेख वय-54वर्षे रा. रुक्मिनीपार्क कराड
57. हुसेन इरशाद बागवान वय-21वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
58. अल्तमश आक्रम बागवान वय-25वर्षे रा.गुरुवार पेठ,कराड 
59. राकेश जगन्नाथ आडके वय-35वर्षे रा. शिवाजी स्टेडीयमजवळ कराड ,
60.  आनंद मनोहर काळे वय-58वर्षे रा.विद्यानगर ,कराड 
61. प्रकाश बाळकृष्ण बोध वय-60वर्षे रा.गजानन हौसींग सोसायटी कराड 
62. रफीक बद्दीनवाज शेख वय-20वर्षे रा. बाराडबरी कराड 
63. भिमराव सदाशिव घाडगे वय-54वर्षे रा. पाटील कॉलनी कराड 
64. जहिर आब्बास शब्बीर वय-38वर्षे रा. विद्यानगर कराड 
65. मयुर दायालाला गांधी वय-30वर्षे रा.मंगळवार पेठ,कराड 
66. महेंद्र हिमक्षमल पोरवाल वय-44वर्षे रा. मलकापूर ता.कराड 
67. राकेश किशोर भंडारी वय-30वर्षे रा.रविवार पेठ,कराड 
68. दिग्विजय बाळासाहेब मोहीते वय-30वर्षे रा. शिवाजी हौ.सोसा.कराड 
69. अश्पाक हारुण मुल्ला वय-35वर्षे रा.शनिवार पेठ,कराड 
70. अलाबक्ष ताहीर सुतार रा.मंगळवार पेठ,कराड 
71. अब्दुल ताहीर सुतार वय-61वर्षे रा.मंगळवार पेठ,कराड
72.  संतोष सिताराम पोळ वय-43वर्षे रा. गजानन हौसि.सोसा.कराड
73. संजय शिवाजी कदम वय-37 वर्षे रा.गजानन होसिंग सोसा.कराड 
74. सागर नारायण मुळे वय-41वर्षे रा.प्लॉट नं.28पी.डी.पाटीलनगर गजाननहौसिंग सोसायटी ताकराड 
75. दत्तात्रेय भिमराव करडे वय-63वर्षे रा.सदाशिव कॉलनी ,कराड 
76. रविंद्र नारायण येलगट्टे वय-39वर्षे रा.कराड 


पोलीसांचेकडून आवाहण 


सध्या जगभर व भारतभर कोरोणा विषाणू संसर्गाने थैमाण घातलेले आहे. सदरचे संक्रमण तोडण्यासाठी नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सचे पालण करावे. घरात रहावे सुरक्षीत रहावे. कोणीही यात्रा, प्रार्थना व नमाजपठण याकरीता एकत्र जमू नये. तसेच सकाळी व सायंकाळी वॉकींग करता अथवा फेरफटका मारण्याकरीता रस्त्यावर फिरू नये. कराड शहरामध्ये पेालीस ठाणे हे 24 x 07 असे सतर्क पेट्रालिंग करत आहेत तसेच गोपनीय यंत्रणा कार्यरत असून असे नियमाचे उल्लंघण करणाऱ्या व्यक्तीवर आमचे विशेष लक्ष आहे. 


सदरची कामगिरी मा.उपविभागीय पेालीस अधिकारी श्री. सुरज गुरव साहेब व मा. वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री. बी.आर.पाटील यांचे मार्गदर्शनाखाली सपोनि विजय गोडसे, राहूल वरोटे, अमित बाबर, पोलीस उपनिरीक्षक शिवराम खाडे,सहा.फौजदार राजेंद्र पुजारी, प्रदीप कदम, दीपक साळुंखे, पोलीस हवालदार खलील इनामदार, आप्पा आंेबासे, मारुती लाटणे, प्रफुल्ल गाडे अशा पथकाने कर्तव्य बजावलेले आहे.


 


 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद


मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला पुण्याच्या 'हॉटेल वैशाली'तर्फे 1 कोटींची मदत


 पुणे, दि. 6: 'कोविड-19' च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी-कोविड 19' ला मदत करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला राज्यभरातून भरघोस प्रतिसाद मिळत असून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. येथील प्रसिद्ध 'हॉटेल वैशाली'चे मालक जगन्नाथ शेट्टी यांनी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'ला एक कोटी रुपयांची मदत केली आहे. शेट्टी यांच्या जगन्नाथ शेट्टी फौंडेशनच्या वतीने ही मदत करण्यात आली.


          याबाबत माहिती देताना, 'जगन्नाथ शेट्टी फौंडेशन'चे विश्वजित जाधव यांनी सांगितले,"जगन्नाथ शेट्टी फौंडेशन'च्या माध्यमातून आम्ही  समाजातील विविध उपक्रमांना मदत करत असतो. श्री. शेट्टी यांनी अतिशय सामान्य परिस्थितीतून वाटचाल केली आहे. त्यांना समाजातील गरीब आणि दुःखी लोकांच्याबद्दल  कळवळा वाटतो. ते समाजातील अडचणीच्या प्रसंगाला नेहमीच धावून जातात. आजवर त्यांनी अनेक उपक्रमांना मदत केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन महाराष्ट्राला कोरोनापासून वाचवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यांनी ज्यांना जे शक्य आहे ती मदत करण्याचे आवाहन केले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्वीय सहाय्यक सुनील मुसळे यांनी याबाबतचा सातत्याने पाठपुरावा केला."


             'हॉटेल वैशाली'चे मालक जगन्नाथ शेट्टी यांनी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'ला एक कोटी रुपयांची मदत दिली आहे. शेट्टी यांच्या जगन्नाथ शेट्टी फौंडेशनच्या वतीने ही मदत करण्यात आली. प्रांताधिकारी संतोषकुमार देशमुख यांनी शेट्टी यांच्या निवासस्थानी जाऊन एक कोटीचा मदतीचा धनादेश स्वीकारला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना सोशल डीस्टन्स ठेवून मदत स्वीकारन्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रांताधिकारी देशमुख यांनी धनादेश स्वीकारतानाही सोशल डिस्टनसिंगचा नियम पाळला.


           पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम म्हणाले,"जगन्नाथ शेट्टी फौंडेशनने केलेली मदत प्रशासनाचे मनोबल वाढविणारी आहे. समाजातून मदतीचा ओघ वाढला तर आमचे बळ वाढेल. पुणे जिल्ह्यातील सेवाभावी संस्थांनी शासनाच्या पाठीशी उभे रहावे. कोरोनाच्या सरकारच्या लढाईला बळ द्यावे."


Popular posts
सातारा जिल्ह्यात 21 रुग्णांची नोंद.... एकूण रुग्णांची संख्या 113
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वर्धन अग्रोने ऊस बिल त्वरित द्यावीत अन्यथा आंदोलन... सचिन नलवडे यांचा इशारा
Image
चहा नव्हे अमृततुल्य, कराडच्या युवकांचा अभिनव उपक्रम......शिवनेरी अमृततुल्य
Image