शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्यांना...अटी व शर्तीवर उद्योग सुरु करण्यास परवानगी...जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश


शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील कंपन्यांना...अटी व शर्तीवर उद्योग सुरु करण्यास परवानगी...जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश


सातारा : साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 मधील तरतूदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्हयात अत्यावश्यक सेवा विचारात घेऊन व उद्योग संचालनालय मुंबई यांच्या 20 एप्रिलच्या परिपत्रकानुसार  यापूर्वी औद्योगिक तसेच खाजगी क्षेत्रामधील कारखाने, कंपन्या चालू करण्याबाबत यापूर्वी पारित केलेले आदेश वैध राहतील. तसेच जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रामधील सर्व कंपन्या, (ओगलेवाडी ता.कराड परिसर, तसेच नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातील वगळून) चालू ठेवण्यासाठी खालील अटी व शर्तीवर नव्याने परवानगी देण्यात येत आहे.


            संबंधित औद्योगिक वसाहती यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या. 17 एप्रिलच्या DMU/2020/CR92/DisM-1 या अधिसूचनेतील परिच्छेद 15 परिशिष्ट 1 व 2 नुसार http://permission.midcindia.org  या शासनाच्या वेबसाईटवर त्यांचेबाबत योग्य व कायदेशीर माहिती भरणे आवश्यक आहे. या वेबसाईटवर भरलेली माहिती हि चूकीची किंवा दिशाभूल करणारी आढळलेस संबंधित कंपनी फौजदारी गुन्हयास पात्र राहील.  याबाबत या आदेशाने कंपनीच्या व्यवस्थापनाला व कार्यकारी संचालकाला जबाबदार धरण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यासाठी इन्सींडंट कमांडंट म्हणून संबंधित तालुक्याच्या प्रांताधिकारी यांना घोषित केलेले आहेत.  संबंधित इन्सीडंट कमांडंट यांनी भौगोलिक क्षेत्रात असलेल्या करोना बाधित रुग्णांचा विचार करुन तसेच नगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्राचा विचार करुन संबंधित औद्योगिक आस्थापना यांना परवानगी देणेबाबत अथवा नाकारणेबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.  ज्या कंपन्यांनी  http://permission.midcindia.org या वेबसाईटवरुन माहिती भरली असेल त्या कपंन्यांनी कंपनी चालू करतेवेळी कंपनीत काम करणाऱ्या कामगारांची या अधिसूचनेनुसार यादी अंतिम करणे आवश्यक आहे.  त्या कामगारांच्या एकदाच होणाऱ्या वाहतूकीसाठी प्रांताधिकारी यांचेकडून परवानगीसाठी अजे करावा.  त्यावर प्रांताधिकारी यांनी कर्मचारी यांचे नावासहित प्रवासाची दिनांकित वेळ नमूद करुन वाहतूक परवाना आदेश निर्गमित केल्यानुसार वाहतूक करता येईल.  या सर्व कामगारांना कंपनीच्या वाहनातून त्यांच्या कार्यस्थळी घेऊन गेल्यानंतर  कोणत्याही सबबीवर त्यांना लॉकडाऊन संपेपर्यंत कंपनीतून घरी सोडणार नाहीत. सदर कंपनीतील अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांची राहण्याची व खाण्यापिण्याची व्यवस्था कंपनीचे आवारातच करावी.


ग्रामीण क्षेत्रातील, औदयोगिक क्षेत्रातील वसाहती, संस्था, मधील फक्त मॅनेजमेंट स्टाफला फक्त कंपनीच्या वाहतूक बसमधून प्रवास करता येईल.  मॅनेजमेंट स्टाफसाठी वेगळा वाहतूक परवाना व कर्मचारीनिहाय वैयक्तिक परवाना घेता येइल. तथापि, मॅनेजमेंटसाठी कंपनीला फक्त त्याच कामासाठी खास वाहतूक यंत्रणा उभारावी लागेल. मॅनेजमेंट स्टाफमधील व्यक्तींना वैयक्तिक वाहनाने कोणत्याही सबबीवर प्रवास करता येणार नाही. तसेच कंपनीच्या वाहतूक परवान्यामध्ये प्रवास करणे देय असलेल्या व्यक्तीव्यतीरिक्त इतर व्यक्तीने बसमधून प्रवास केल्यास संबंधित कंपनीच्या मॅनेजमेंट व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणेत येईल. त्याचप्रमाणे कंपनीने महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसचना क्र.DMU2020 /CR.92/DisM-1. Dated 17th April 2020 मधील परिशिष्ट 1 व 2मध्ये नमूद केलेल्या मानक व कार्यप्रणालीनुसारअटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे. या अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास कंपनीवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल तसेच उत्पादन परवाना, विक्री परवाना व जीएसटी परवाना रद्द करण्यात येईल. याबाबत संबंधित इन्सीडंट कमांडंट यांनी योग्य त्या यंत्रणेमार्फत औदयोगिक आस्थापनेची तपासणी करावी.  भविष्यात कंपनीच्या भौगोलिक क्षेत्रात करोनाबाधित रुग्ण आढळल्यास संबंधित कंपनी बंद करण्याचे अधिकार अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना राहतील. या उदयोगांना मंजूरी आजमितीस सातारा जिल्हयात रहिवास असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांचेसाठी असून नव्याने पर जिल्हयातील अधिकारी, कर्मचारी, कामगार कामावर येणार नाहीत याची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीची राहील. आणि असेही आदेशित करणेत येत आहे की, जे कोणी व्यक्ती, समूह या आदेशान्वये उल्लंघन करील, त्यांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 अन्वये व भारतीय दंड संहिता कलम 188 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल.


Popular posts
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी कोणाला नको आहेत ! मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना हटविण्याचा प्रयत्न सुरू
Image
सुट्टीत होणार शिक्षकांचे अधिवेशन
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या सुरक्षेचे काय ? पत्रकारांची काळजी कोण घेणार ? पत्रकारीतेचा "घेतला वसा" म्हणून काम करणे योग्य नाही
Image