दिनांक 4.5.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी

दिनांक 4.5.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी


 1. क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय , सातारा 1843
2. कृष्णा हॉस्पीटल, कराड- 627
3. एकूण दाखल - 2470
 *प्रवासी-308, निकट सहवासीत-1430, श्वसन संस्थेचा तीव्र जंतू संसर्ग-283,आरोग्य सेवक-378, ANC/CZ-71 एकूण= 2470*
4. अनिर्णित नमुने- 7
5. 14 दिवसानंतर कोरोना नमुने घेतलेले- 40
6  एकूण घेतलेले नमुने 47
7. कोरोना बाधित अहवाल - 80
8. कोरोना अबाधित अहवाल - 1927
9. अहवाल प्रलंबित - 463
10. डिस्चार्ज दिलेले- 1938
11. मृत्यू- 2
12. सद्यस्थितीत दाखल- 530
13. आलेली प्रवाशी संख्या (दिनांक 3.5.2020) - 2461
14. होम क्वारान्टीनमध्ये असलेल्या व्यक्ती - 2461
15. होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण झालेल्या व्यक्ती - 784
16. होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण न झालेल्या व्यक्ती – 1677
17. संस्थेमध्ये अलगीकरण केलेले- 274
18. आज दाखल 0
19 यापैकी डिस्जार्ज केलेले- 187
20. यापैकी शासकीय रुग्णालय जनरल वार्डात- 0
21. अद्याप दाखल - 87