सातारा जिल्ह्यासह कराड तालुक्यात धोका वाढतोय...सातारा जिल्ह्यात एका दिवसात 9 कोरोना बाधित